niezwalniajmy.pl

Przejdź do serwisu

Celem akcji jest promocja rozwiązań, które pomogą pracodawcom utrzymać obecne miejsca pracy. Pomoc realizowana jest poprzez promowanie przykładów rozwiązań, które zostały wdrożone z sukcesem w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach.