#HRwspiera to wielopoziomowy projekt wsparcia dla osób, firm i instytucji, które w nawet w najmniejszym stopniu dotknął aktualny kryzys. Wraz z grupą ekspertów stworzyliśmy “opatrunek kompetencyjny”, skierowany do wszystkich członków organizacji, którzy muszą zmierzyć się z faktem zwolnień.