REGULAMIN SERWISU INICJATYWY.INFO

z dnia 12.04.2020

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.inicjatywy.info prezentującego inicjatywy pomocowe na rynku pracy oraz B2B. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§2 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Korzystanie z serwisu www.inicjatywy.info jest bezpłatne;
 2. Korzystanie z serwisu wymaga zapewnienia przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z przeglądarką internetową oraz połączenia z siecią Internet;
 3. Użytkownik ma możliwość komentowania materiałów zamieszczonych w serwisie za pomocą systemu DISQUS. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść wprowadzonych komentarzy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść;
 4. Komentarze w serwisie są moderowane. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do nie publikowania bądź usuwania komentarzy. Usuwane będą w szczególności treści, które:
  1. zawierają wulgaryzmy;
  2. inicjatywy lub inne osoby;
  3. obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową;
  4. nie są związane z tematyką serwisu lub są pozbawione logicznej treści;
  5. ingerują w życie prywatne innych osób, zwłaszcza niepublicznych;
  6. są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami;
  7. wzywają do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  8. propagują przemoc;
  9. zawierają treści wulgarne lub obraźliwe;
  10. zawierają treści niezwiązane z tematyką serwisu, w tym treści o charakterze reklamowym;
  11. mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  12. mające znamiona spamu;
  13. niebezpieczne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu i urządzeń końcowych z niego korzystających, w szczególności zawierające niebezpieczne linki.
 5. Serwis umożliwia zamieszczenie przez Użytkownika komentarza w sekcji #motywatory. Przesłany do administratora komentarz zawiera jego treść, imię osoby komentującej oraz link do profilu tego Użytkownika w serwisie społecznościowym. Użytkownik wysyłając komentarz zgadza się na publikację tych treści w portalu.

§3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Treści prezentowane w serwisie www.inicjatywy.info mają charakter wyłącznie informacyjny. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność;
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji prezentowanych na stronie www.inicjatywy.info przez jej użytkowników;
 3. Serwis zawiera linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych i nie ponosi odpowiedzialności za ich funkcjonowanie, czy politykę prywatności. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z odpowiednimi regulacjami na wskazanych witrynach internetowych.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu www.inicjatywy.info, należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie;
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać w momencie opublikowania ich w serwisie.